w

LIST STAROSTY MARZENY DĘBNIAK DO MATURZYSTÓW

Maturzyści szkół powiatowych

Wychowawcy, Nauczyciele, Pracownicy Oświatowi

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Dobiega końca rok szkolny 2019/2020, naznaczony nowymi doświadczeniami. Po raz kolejny kończycie trud kształcenia charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Czyniliście to w warunkach wyjątkowych, kiedy z powodu epidemii musieliście opuścić mury waszych szkół. Wspólnie z nauczycielami podjęliście trud nauki zdalnej. Przed Wami jeden z najważniejszych egzaminów w życiu, egzamin dojrzałości. Choć nie wiecie jak będzie on wyglądał, wierzę, że każdy z Was dobrze sobie z nim poradzi. Życzę, aby osiągnięte wyniki stały się nie tylko potwierdzeniem wiedzy jaką zdobyliście, ale także aby pozwoliły Wam przekroczyć kolejny próg w edukacji- wejście w świat wartości uniwersyteckich i życia wyższych uczelni.

Ufam, że mimo wyjątkowo trudnego dla Was czasu przystąpicie do egzaminów maturalnych z należytą powagą i rozwagą, godną odpowiedzialnego młodego człowieka. Wierzę, że osiągnięte wyniki i zdobyte doświadczenie pozwolą Wam zmierzyć się w przyszłości z jeszcze trudniejszymi wyzwaniami.

Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i sukcesów. Dziękuję za Waszą postawę, za to, że stawiacie na naukę i rozumiecie jaką szansę postawiła przed Wami szkoła. Pamiętajcie o swoich wychowawcach i nauczycielach nawet kiedy opuścicie mury szkoły. Oni też są częścią Waszego sukcesu.

Rodzicom dziękuję za wsparcie wychowawców, nauczycieli i szkół. Ma to ogromne znaczenie, gdyż buduje dobrą atmosferę wokół środowisk edukacyjnych Waszych dzieci.

Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty składam wyrazy uznania za trud i wysiłek włożony w nauczania i wychowanie kolejnego rocznika wspaniałych maturzystów, absolwentów powiatowych szkół średnich i technicznych. Dziękuję za czas efektywnej i rzetelnej realizacji zadań, podejmowanie cennych inicjatyw i twórcze działania w zakresie edukacji.”

ZDZ zachęca do rekrutacji filmem! (video)

Zarząd Klubu KSZO 1929 dziękuje swoim sponsorom!