w

Kolejne wsparcie w ramach “Bezpiecznika dla Ostrowca”

W czasie kolejnej już nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie podjęli dwie bardzo ważne uchwały będące uzupełnieniem zaprezentowanego wcześniej przez prezydenta miasta programu „Bezpiecznik dla Ostrowca Świętokrzyskiego”, czyli wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców miasta.

Po wyjątkowej pomocy w skali kraju, dla każdego mieszkańca w postaci obniżki ceny wody do 1 zł za metr sześcienny oraz obniżce czynszu dla handlujących na Targowisku Miejskim, prezydent przedłożył Radzie Miasta kolejne projekty dot. pomocy dla przedsiębiorców.

Przedstawiając Państwu projekt uchwały, zwalniający przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10 osób, z podatków od nieruchomości, chciałbym zaznaczyć, że jest to kolejny, bardzo ważny punkt szeregu rozwiązań, których celem jest minimalizowanie negatywnych skutków epidemii koronawirusa na naszą, lokalną gospodarkę – zwrócił się do radnych prezydent miasta Jarosław Górczyński.

Ten szereg rozwiązań, to również przyjęta na poprzedniej sesji uchwała zmniejszająca opłatę za wodę do 1 zł. dla wszystkich, bez wyjątków, mieszkańców i firm z naszego miasta. To również zarządzenia dotyczące zwolnienia z opłat za czynsz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na targowisku miejskim, w lokalach komunalnych i szkołach. Ten pakiet, który dla przejrzystości nazywamy “bezpiecznikiem” to w całości nasza, moja i Państwa inicjatywa, konsultowana z różnymi środowiskami i chciałbym abyście tak ją Państwo rozumieli i bez wyjątku byli jej ambasadorami.

Sposób w jaki prowadziliśmy politykę finansową w tej i poprzedniej kadencji samorządu, pozwala nam dziś na konkretne działania. Przez 6 lat spłaciliśmy niemal wszystkie zobowiązania gminy, pozostała ostatnia rata. Spotkałem się z takim kolokwialnym określeniem, że miasto oszczędzało w tłustych latach, aby w chudych móc pomagać. Obrazowo pokazuje to, że takie liczne decyzje, trzymające dyscyplinę finansową były słuszne.

Niewątpliwie efekt na to również miały oszczędności jakie powstały w administracji, jednostkach i spółkach w wyniku naturalnej redukcji zatrudnienia, co nie jest efektem zwalniania kogokolwiek, tylko odejść na emeryturę i reorganizacji pracy w poszczególnych zakładach i jednostkach. 

Przyjęte jednogłośnie przez wszystkich radnych rady miasta uchwały pozwolą na obniżenie podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 osób. Prezydent miasta podjął także Zarządzenia dotyczące zwolnienia z opłat za czynsz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na targowisku miejskim, w lokalach komunalnych i szkołach.

 Bardzo dobrze, że głosujemy tak ważne dla mieszkańców uchwały jeszcze przed świętami. Wiem, jakie napięcie i stres czują osoby, które są niepewne przyszłości swojej i rodziny. Nie oglądamy się tylko na Warszawę, ale wprowadzamy swoje rozwiązania, wykorzystując możliwości jakie daje nam prawo. – dodał prezydent miasta.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Urzędu Miasta pod tym linkiem.

1500 maseczek ochronnych dla świętokrzyskiej policji!

Pożar zabudowań gospodarczych, mieszkalnych oraz trawy w miejscowości Miłkowska Karczma!