w

Janusz Wojciech Kotasiak honorowym obywatelem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Janusz Wojciech Kotasiak honorowym obywatelem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2020r. Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uhonorowanie takim tytułem Pana Janusza Wojciecha Kotasiaka to wyraz szacunku, a zarazem najlepsza forma podkreślenia osiągnięć w zakresie badania historii miasta i regionu, jak również zasług na rzecz samorządu.

„Jest mi niezmiernie miło, że tak wiele osób chciało wesprzeć tę inicjatywę i zawnioskowało do mnie, jako prezydenta aby na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta stanął wniosek, aby nadać honorowe obywatelstwo Panu Januszowi Wojciechowi Kotasiakowi – zwrócił się do Radnych Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński. Nie sposób nie pochylić się nad wnioskiem i prośbą tak szerokiego środowiska ludzi, od dziesięcioleci związanych z naszym miastem, aby uznać zasługi człowieka zakochanego w Ostrowcu Świętokrzyskim już niemal od wieku.

Głosując dziś za przyjęciem tej honorowej i osobistej uchwały zważcie na to, jak długą drogę zawodową przeszedł Janusz Wojciech Kotasiak i jak wiele zawdzięczamy mu jako mieszkańcy miasta. Krzemionki, nasza jedyna w województwie perła UNESCO i fakt, że jest ona częścią Muzeum Historyczno Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim to w dużym stopniu jego determinacja i praca. Podobnie monografia naszego miasta, jak i wiele innych sukcesów w rozwoju nauki, kultury. 16 lat dobrej, merytorycznej pracy w Organach Samorządowych, w tym 4 lata w Radzie Powiatu, 12 w Radzie Miasta. Będąc w tym czasie dwie kadencje przewodniczącym Rady Miasta zasługuje na nasz pełny szacunek.

Na koniec pozwolę sobie zacytować słowa pisarki Edyty Malczewskiej, które dobrze pasują do Podejmowanej przez Państwa dziś decyzji: Szacunek powinien być lustrem, w którym każdy człowiek chciałby się chętnie przeglądać – dodał Prezydent Miasta.

Po podjęciu stosownej Uchwały przez Radę Miasta, Przewodnicząca Rady Miasta oraz Prezydent Miasta zwrócili się do Pani Moniki Kotasiak – Wójcik, córki Pana Janusza, która to w Jego imieniu odebrała stosowną Uchwałę. Córce Pana Janusza został przekazany także specjalny grawerton.

„Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy głosowali za podjęciem stosownej Uchwały, tak aby mój tato otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zwróciła się do Radnych Rady Miasta Pani Monika Kotasiak – Wójcik, córka Pana Janusza Wojciecha Kotasiaka. Działalność mojego taty zawsze służyła dobru Ostrowca Świętokrzyskiego i Jego Mieszkańców. Mój tata zainicjował powstanie Muzeum w Ostrowcu, w tym także Krzemionek, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także w Jego imieniu wszystkim Państwu serdecznie dziękuję”

Pani Monika Kotasiak – Wójcik przeczytała także list od Pana Janusza Wojciecha Kotasiaka, który to ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście uczestniczyć w obradach Sesji Rady Miasta.” –

Biografia

Janusz Wojciech Kotasiak urodził w 1938r. w Jeleńcu, ale wychowywał się i edukował w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest historykiem sztuki, ukończył muzealnictwo na Uniwersytecie Warszawskim. Wiele lat prowadził działania zmierzające do utworzenia Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 3 grudnia 1966r. korzystając ze wsparcia dyrektora Huty Ostrowiec Tadeusza Chrzanowskiego i ówczesnego przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Bolesława Pożogi uroczyście otwarto ostrowieckie muzeum zlokalizowane w dawnym pałacu Wielopolskich w dzielnicy Częstocice. W 1972r. Janusz Wojciech Kotasiak został dyrektorem Muzeum Regionalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Janusz Wojciech Kotasiak przekonał dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – Krzysztofa Dąbkowskiego co do celowości przejęcia przez ostrowieckie muzeum Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich koło Sudołu w gminie Bodzechów. Za jego zgodą minister kultury wydał stosowne zarządzenie, które znalazło swoje odbicie w nadanym przez wojewodę kieleckiego nowym statucie muzeum z 1983 r. 20 marca 1986 r. jego nazwę zmieniono na obowiązującą do dziś, to jest Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dla lokalnej społeczności największe znaczenie miała przygotowana na jubileusz 400.lecia miasta stała ekspozycja pod tytułem „Ostrowiec, dobra ostrowieckie i ich właściciele od XVI do XIX wieku”. W latach 1984-2004 na terenie Rezerwatu Archeologicznego „Krzemionki” urządzono podziemną trasę turystyczną o długości ponad 500 metrów. Wykonano tam również skomplikowane, w większości pionierskie prace konserwatorsko-górnicze, co niewątpliwie przyczyniło się do ubiegłorocznego wpisania neolitycznych kopalni krzemienia na prestiżową listę UNESCO, o co dyrektor Kotasiak zabiegał od początku lat 90. ubiegłego wieku.

Janusz Wojciech Kotasiak jest współautorem monografii historycznej Ostrowca Świętokrzyskiego z 1991 r. oraz redaktorem kolejnej, jubileuszowej z 1997 r. Był wtedy wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów Czterechsetlecia Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2006 roku napisał „Baśnie i legendy dawnego Ostrowca”. Miał udział w wydaniu trzech tomów „Rocznika Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz kilku innych cennych monografii z dziejów naszego regionu. W Telewizji Kablowej Ostrowiec prowadził autorskie programy „Wędrówki z Kotasiakiem” oraz „Rozmowy o sztuce”. Wcześniej realizował amatorskie filmy o tematyce historyczno-oświatowej. Był inicjatorem powstania Towarzystwa Miłośników Ostrowca (obecnie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej), artystycznej Grupy 10 i fotograficznej Grupy V, Państwowego Ogniska Plastycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Biura Wystaw Artystycznych. W latach1999 – 2002 był dyrektorem tej instytucji. Muzeum Historyczno-Archeologicznym kierował do 30 czerwca 2006 r. Po przejściu na emeryturę jest przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Od 1998 roku Janusz Wojciech Kotasiak realizuje się również na płaszczyźnie politycznej i samorządowej. W latach 1998-2002 był radnym Rady Powiatu Ostrowieckiego. W Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zasiadał  w latach 2002-2014. Przez dwie kadencje był jej Przewodniczącym (w latach 2002-2006     i 2010-2014). Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Strategii i Rozwoju Miasta oraz Komisji Budżetu.

Trzy osoby zmarły na OIOM-ie w ostrowieckim szpitalu

Trzy wyniki ujemne, jeden „wątpliwy” u zmarłych osób w ostrowieckim szpitalu