w

Straż Miejska w Ostrowcu o podpalaniu traw: „… kara grzywny do 5 tys. zł, a nawet kara aresztu…”

Straż Miejska w Ostrowcu wystosowała apel po dzisiejszym podpalaniu traw na os. Pułanki, oto ich komunikat.

„Pomimo ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego, na terenie naszego miasta dochodzi do celowych podpaleń łąk, terenów śródleśnych i nieużytków. O tym, że to ludzka głupota i skrajna nieodpowiedzialność wiedzą chyba wszyscy. Niestety zawsze znajdzie się ktoś, to bezmyślnie rzuci zapaloną zapałkę w suchą trawę… Na nic apele, prośby i groźby!
Sposobem na walkę z takim zachowaniem jest prawo i przepisy zabraniające wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych i nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, zagrożone karą grzywny do 5 tys.zł. a nawet karą aresztu.
O konsekwencjach prawnych nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, w tym tygodniu dowiedziało się już dwóch mieszkańców naszego miasta, którzy przy pomocy ognia postanowili zrobić porządek z niewykoszoną na jesieni trawą… „

Ważna informacja od pogotowia ratunkowego #niekłammedyka

Europoseł Adam Jarubas zarażony koronawirusem