w ,

Będą kary za nie stosowanie się do zasad kwarantanny❗️

Większość osób, objętych kwarantanną stosuje się do jej zasad. Niestety zdarzają się też przypadki świadomego łamania tych zaleceń.

Funkcjonariusze naszej jednostki codzienne dokonują sprawdzeń i kontaktują się telefonicznie z osobami odbywającymi kwarantannę. Ma to na celu sprawdzenie, czy osoba nią objęta stosuje się do jej zasad. Policjanci zbierają informacje na ten temat na wiele różnych sposobów. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży – nie dochowując jej zasad, mogą się w sposób pośredni przyczynić do rozprzestrzeniania się choroby. Wobec osób, które nie stosują się do zasad kwarantanny będą prowadzone postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 116 KW dotyczące nieprzestrzegania przez osoby podejrzane o chorobę, odpowiednich nakazów i zakazów związanych z izolacją. W takim przypadku osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości do 500 zł. Niezależnie od tego, policjanci przekazują informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest władny w prowadzonym przez siebie postępowaniu nałożyć na winnych grzywnę w wysokości do 5000 zł. Ponadto Policja przesyła też zgromadzone w sprawie materiały do prokuratury, aby ta oceniła, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa  z art. 161 kodeksu karnego, mówiącego o narażeniu innej osoby na zarażenie. Za to przestępstwo przewidziana jest kara do roku więzienia.

Źródło KPP Ostrowiec

Europoseł Adam Jarubas zarażony koronawirusem

Szkoły będą zamknięte do świąt wielkanocnych❗