Więcej treści

  • w

    Radni podpisali apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

    Ostrowieccy radni podpisali dzisiaj apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Swoje podpisy złożyli wszyscy przybyli na nadzwyczajną sesję radni. Opatrzony listem przewodnim dokument zostanie przekazany na ręce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego. Apel odczytała Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, której jako radnej wybranej przez mieszkańców dolnej części miasta, ten problem […] Więcej