Więcej treści

 • w

  Miasta z północy świętokrzyskiego łączą siły

  W minionym tygodniu, w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech miast: Starachowic, Skarżyska -Kamiennej, Końskich i Ostrowca Świętokrzyskiego, w sprawie utworzenia ponadlokalnego porozumienia miast północny Województwa Świętokrzyskiego, które umożliwi w przyszłej perspektywie finansowej na lata 2021 –2027 skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne na strategiczne dla mieszkańców poszczególnych miast projekty. Wobec toczących się prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju […] Więcej

 • w

  „Współpraca buduje” – prezydenci świętokrzyskich miast razem

  Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński obok prezydenta Kielc, Bogdana Wenty oraz prezydenta Starachowic, Marka Materka gościł w Skarżysku -Kamiennej na zaproszenie prezydenta Konrada Kröniga. Było to już kolejne spotkanie włodarzy tych miast. Rozmawiano o wspólnych inicjatywach i tematach łączących samorządy. – Zależy nam na zacieśnieniu współpracy pomiędzy czterema prezydenckimi miastami w województwie świętokrzyskim mając na uwadze trudne czasy, które […] Więcej

 • w

  Radni podpisali apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego

  Ostrowieccy radni podpisali dzisiaj apel w sprawie dokończenia budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Swoje podpisy złożyli wszyscy przybyli na nadzwyczajną sesję radni. Opatrzony listem przewodnim dokument zostanie przekazany na ręce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego. Apel odczytała Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda – Dudek, której jako radnej wybranej przez mieszkańców dolnej części miasta, ten problem […] Więcej