w

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego: Wspólnie zaplanujmy przyszłość naszego miasta.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza wszystkich, którym nieobojętny jest los Ostrowca, na debatę o przyszłości naszego miasta, która odbędzie się 22.07.2020 o godzinie 17:00 w Ostrowieckim Browarze Kultury. Debata transmitowana będzie na żywo za pośrednictwem facebooka . Z racji ograniczonej liczby miejsc udział w debacie należy potwierdzić pod numerem telefonu 412672109 lub 412672130. Udział w debacie poprzez internet jest nieograniczony.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski bierze udział w konkursie o przeszło 40 mln zł na działania rozwojowe w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. W pierwszym etapie naboru projekt „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” znalazł się na bardzo wysokim 5. miejscu. Teraz niezbędne jest przygotowanie  Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. W planach zawarte zostaną przyszłe działania, których celem jest rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i wzmocnienie potencjałów miasta.

Udział w debacie pomoże określić priorytety rozwoju miasta. Można to zrobić już dziś, wypełniając ankietę dostępną na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl – Zakładka Program Rozwój Lokalny. Ankietę można także pobrać ze strony Urzędu Miasta lub wyciąć tę zamieszczoną obok i przynieść wypełnioną do siedziby Urzędu Miasta (Wejście od strony Straży Miejskiej). Dla pierwszych stu osób, które przyniosą wypełnioną ankietę przygotowaliśmy upominek.

Twój głos jest dla nas ważny! To dlatego od samego początku samorząd angażuje możliwie szerokie grono interesariuszy Miasta w dyskusję o sprawach najważniejszych dla Ostrowca Świętokrzyskiego  i ostrowczan. Dotychczas zrealizowany został kompleksowy proces badań społecznych. Przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami, młodzieżą, liderami lokalnej społeczności, przedsiębiorcami, przedstawicielami ostrowieckiego magistratu oraz instytucji miejskich. W okresie od lutego do kwietnia 2020 zrealizowano  13 badań, w których udział wzięło łącznie prawie 2,8 tys. osób, w tym:

  • 3 badania ankietowe wśród dorosłych mieszkańców miasta – bezpośrednie oraz za pośrednictwem Internetu (1 099 osób),
  • 2 badania ankietowe za pośrednictwem Internetu wśród uczniów ostrowieckich szkół średnich (1 433 osoby),
  • warsztat diagnostyczny z udziałem młodzieży (14 osób),
  • badanie internetowe wśród przedsiębiorców (44 osoby),
  • badanie fokusowe wśród przedsiębiorców (13 osób),
  • 3 badania fokusowe wśród liderów społecznych, w tym przedstawicieli NGO, liderów instytucjonalnych oraz przedstawicieli sektora edukacji (42 osoby),
  • badanie internetowe oraz fokusowe wśród pracowników urzędu miasta (149 osób).

Wnioski z badań pozwoliły na zidentyfikowanie najważniejszych problemów naszego miasta oraz wskazanie jego kluczowych potencjałów.

Bardzo cenię sobie dialog i konsultacje z mieszkańcami, a w ten sposób, wspólnie udało się min. zaplanować kształt otwartych basenów na Rawszczyźnie. Chciałbym zaangażować możliwie największe  grono mieszkańców w dyskusję o sprawach najważniejszych dla Ostrowca Świętokrzyskiego  i ostrowczan. Dlatego wzmocnimy kanały komunikacji, wykorzystując do tego tradycyjne sposoby, czyli spotkania oraz możliwości jakie daje internet. Wspólnie zaplanujemy naszą przyszłość. – prezydent Jarosław Górczyński

Policja poszukuje Jana Boczarskiego, 82- letniego mieszkańca gminy Łagów

Policjanci pomogli seniorce, która zgubiła się w lesie