w

STRAŻACY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOMINIE

W dniu 23.06.2020 r. około godziny 10:00 pani sprzątająca w szkole podstawowej w Mominie przy wejściu na halę sportową zauważa nieznane, uszkodzone opakowanie z którego wysypywał się biały proszek niewiadomego pochodzenia i niezwłocznie informuje o tej sytuacji dyrekcję placówki. Dyrektor szkoły postanawia ewakuować wszystkich uczniów i personel a następnie telefonicznie powiadamia o zdarzeniu dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dyżurny natychmiast dysponuje 3 samochody  ratowniczo-gaśnicze – 11 strażaków. Po przyjeździe na miejsce akcji dowódca po wstępnym rozpoznaniu nakazuje wykonanie detekcji  substancji niebezpiecznych, pomiary stężeń mieszanin wybuchowych  oraz  materiału promieniotwórczego. Strażacy prowadzą działania w asekuracji funkcjonariuszy policji, którzy sprawdzają pudełko oraz substancję pod względem pirotechnicznym. Na szczęście rozpoznanie wyklucza materiał wybuchowy, materiał promieniotwórczy oraz materiał chemiczny. Na miejsce zdarzenia zostaje zadysponowany Powiatowy Inspektor Sanitarny. Ze względu na małą ilość substancji i niewielkie gabaryty pudełka dowódca podejmuje decyzję o ich zebraniu i transporcie do Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach. Następnie wszyscy strażacy i obecny personel zostają zdekontaminowani.

To były  tylko manewry ostrowieckich strażaków w ramach doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy.

Biorąc pod uwagę fałszywe zgłoszenia ataku chemicznego na szkoły podczas matur ćwiczenia okazały się być udane i zrealizowane zostały zakładane cele oraz potwierdzona została gotowość bojowa JRG. Dobra organizacja i pozoracja tego typu ćwiczeń kształtuje w ratownikach wypracowanie odpowiednich zachowań podczas prowadzenia akcji ratownictwa chemicznego. Zaś przeanalizowanie i omówienie popełnionych podczas ćwiczeń błędów, pozwala na wystrzeganie się ich w czasie prowadzenia realnych działań, w których to, nie ma już miejsca na pomyłki. 

Opracowanie mł.bryg. Barbara Majdak, zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec Św.

Momina 1
Momina 2
Momina 3

Zaginął 29-letni Jacek Krzyżanowski z Ćmielowa

Policjanci zabezpieczyli w Ostrowcu 3 automaty mogące służyć do gier hazardowych!